วันที่ 25-26 สิงหาคม 2560
รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 สยามพาากอน
นิทรรศการงานวิจัย ประชุมวิชาการ การเสวนา ร้านค้าผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัย
กิจกกรมบนเวที และารตอบปัญหาชิงางวัล พร้อมรับของที่ระลึก

 

Sasin – Thailand Research Fund (TRF) – Nation-Aon Conference 2017

ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยนวัตกรรมทางความคิดและแนวทางการปฏิบัติที่ได้รับการพิสูจน์ผลสำเร็จมาแล้วจากนักปั้นนวัตกรตัวจริง พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ปูชนียบุคคลด้านการบริหารงานและบริหารคนระดับชาติที่มีประสบการณ์กว่า 60 ปี และฟังมุมมองด้าน Edutainment จาก พนา จันทรวิโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการ นสพ. The Nation เรียนรู้ข้อมูลใหม่จากผลงานวิจัยจากนักวิชาการชื่อดังของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ และบริษัทเอออน (ประเทศไทย) จก. เสริมทัพด้วยผู้บริหารจาก Microsoft Thailand และ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ องค์กรชั้นนำที่ติดอันดับ “สุดยอดนายจ้างแห่งเอเซียและประเทศไทย” มาร่วมแบ่งปันกลยุทธ์สร้างพนักงานทุกวัยให้เป็นนวัตกร แล้วท่านจะมั่นใจว่าประเทศไทยยุคสังคมสูงวัยสามารถก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างรวดเร็วเกินคาดด้วยการสร้างนวัตกร

 

ดาวน์โหลดสไลด์การสัมมนา

เอกสารประกอบการสัมมนา

 

Smart Innovators for Thailand 4.0

 

 

Getting older…faster

Do you know that Thailand is among the most rapidly ageing countries in the world?

  • In 2031, Thailand will become a “Super Aged” society,
  • by 2050, approximately 30% of the population will be seniors (65+).
  • Thailand is not only ageing…but ageing quickly!

Opportunities and challenges for business

To address this imminent and pressing issue, a group of researchers from Sasin Graduate Institute of Business Administration will lead a research project sponsored by the Thailand Research Fund (TRF).

The Thailand Research Fund (TRF) was established in 1992 with the main duty to support, at both local and national levels, the creation of a knowledge-base for tackling societal problems.

The objective of this project is to create and dissimilate knowledge about the opportunities and challenges of population ageing from the business perspective.

 

Annual Conferences 2015, 2016, 2017

This research project will hold three annual conferences in 2015, 2016, and 2017. In addition, we will organize regular informal academic presentations on a bi-monthly basis.

The research team will focus on various issues of population ageing from a business perspective, including:

  • macroeconomic impacts of population ageing,
  • changing consumer preferences,
  • changing financial market conditions,
  • the role of human resource management in addressing ageing workers,
  • the role of information technology in engaging and improving the productivity of ageing workers,
  • and how to promote healthy and wealthy lifestyles.